Hoe ‘groen’ is groene stroom?

Wil je graag een contract bij een energieleverancier die groene energie levert, bijvoorbeeld Greenchoice? Voor je die overstap maakt zijn er een aantal dingen die je moet weten over groene stroom van de leverancier. Wij zetten de belangrijkste informatie voor je op een rij.

Prijs van groene stroom

Groene stroom wordt opgewekt door gebruik te maken van hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en water. Je kunt je voorstellen dat het installeren van windmolens en zonnepanelen niet goedkoop is. Doordat er in Nederland grootschalig groene stroom wordt opgewekt, zijn de kosten voor grijze stroom en groene stroom tegenwoordig echter nagenoeg gelijk. Door energie te vergelijken, vind je gemakkelijk de goedkoopste groene energieleverancier. Via de energieleverancier zou je bovendien voor groen gas kunnen kiezen, hoewel het aandeel van dit gas momenteel nog klein is.

Hoe groen is de stroom?

Dat groene stroom altijd 100 procent groen is, is helaas niet waar. Er is een heel grijs gebied aan stroom dat duurzaam wordt genoemd, maar toch minder groen is dan andere varianten. Dus voor je een energieleverancier kiest, kijk je het beste naar welke methodes ze gebruiken en hoe groen deze zijn.

Zon, wind en water

De meest bekende opwekkers van groene stroom in Nederland zijn windmolens en zonnepanelen. De energie die hierdoor wordt opgewekt is inderdaad behoorlijk duurzaam. Wel kunnen ze – met name windmolens – ecosystemen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de windmolenparken op zee. Het zijn overigens niet altijd negatieve veranderingen die plaatsvinden. Waterkracht levert ook duurzame stroom op, maar grote stuwdammen verstoren het ecosysteem op een grootschalige manier. Hierdoor kunnen we grote waterkrachtcentrales niet bepaald groen noemen. In Nederland wordt nauwelijks gebruikgemaakt van waterkracht, hoewel er wel op kleine schaal stroom wordt opgewekt door middel van getijdenkracht – een zeer groene vorm van energieopwekking.

Biomassa

Een andere vorm van groene stroomopwekking is biomassa. Vaak wordt hierbij mest, slib of houtafval verbrand. Verbranding levert natuurlijk wel luchtvervuiling op. Biomassa wordt gezien als een groene stroomopwekker, omdat de stroom afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Als er hout van bomen gebruik wordt gemaakt, moeten er wel nieuwe bomen worden aangeplant om de CO2-uitstoot te corrigeren. Je spreekt dan van een koolstofkringloop. Omdat bomen de tijd nodig hebben om te groeien (en CO2 op te nemen) is er veel kritiek op biomassa.

Kernenergie

Kernenergie wordt soms onder duurzame energie geschaard, omdat bij deze manier van opwekking geen CO2 vrijkomt. Toch is het niet per se goed voor het milieu. Niet alleen leveren kerncentrales radioactief afval op, maar het risico op nucleaire ongelukken is ook altijd aanwezig, zij het beperkt. Ook is uranium, de gebruikte grondstof, niet onuitputtelijk. Waardoor je niet kunt spreken van hernieuwbare bronnen.